Knowit Suomi

Tämä on Knowit Suomi blogi.

Knowit Suomi

Knowit työpaikkana

8 myyttiä konsultin työstä – asiantuntijamme vastaavat

Hyppäsin syksyllä 2019 asiakkaan puolelta Knowitille ensi kertaa konsultin rooliin. Alkuinnostusta hieman laimensi, kun kuulin väittämän, että konsultiksi joudutaan yleensä jonkin epäonnisen työkäänteen seurauksena. Pyh pah sanon minä! Uravalinta tämä on siinä missä mikä tahansa muukin!”
–Anu, Automation Developer


Knowit työpaikkana

Isähaaste voitti Miehen työ 2019 -palkinnon - Knowit yksi haasteen aloittajista

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) myönsi Isähaaste -kampanjalle Miehen työ 2019 -palkinnon isien työn ja perheen yhteensovittamisen edistämisestä asenteisiin ja työelämän käytäntöihin vaikuttamalla. Knowit sai yhtenä haasteen aloittajista kunnian olla mukana palkinnonjakotilaisuudessa Klaus K:n Studio K:ssa Helsingissä 27.5.2019. Isähaasteen organisoi Fambition ja kampanjan aikana mukaan lähti yhteensä 14 työnantajaa Suomessa!


Knowit työpaikkana

Lisää perheystävällisiä työpäiviä

Olimme mukana Isähaasteen Next Level -tapahtumassa 31.1. jossa jaettiin valtakunnallisen haasteen aikana kertyneitä isäystävällisen työelämän kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Tapahtumassa julkaistiin myös TEKin tuoreet tutkimustulokset, joiden mukaan 30-39-vuotiaista naisista 28  ja miehistä 14 prosenttia kokevat edelleen, että perhevapaat vaikuttavat haitallisesti urakehitykseen. Tämän tiedon valossa paljon on vielä työpaikoilla tekemistä työelämän asenteiden muuttamiseksi.


Knowit Knowit työpaikkana

Yhteenkuuluvuuden tunne tekee toimivan tiimin

Työelämän ja työskentelytapojen myllerryksessä myös tiimityö on muuttanut muotoaan. Kaikki eivät enää työskentele osana perinteistä tiimiä vaan tiimin jäsenet saattavat työskennellä saman projektin parissa ollen fyysisesti täysin eri paikoissa. Tällaisessa työskentelytavassa erityisesti kommunikoinnin ja hyvän yhteisymmärryksen merkitys kasvaa. Digitalisaation myötä yhteydenpito – sekä johdon, että tiimiläisten välillä – on helpottunut ja työt hoituvat samalla tavalla riippumatta työpisteen sijainnista. On kuitenkin tärkeää, että kaikki työntekijät kokevat olevansa osa työyhteisöä, yritystä ja sen tavoitteita.


Knowit Knowit työpaikkana Työelämä

Perhemyönteinen Knowit – ruuhkavuosimyönteisyys lisää työhyvinvointia

”Tutkimusten mukaan erilaiset perhemyönteiset käytännöt lisäävät työssä jaksamista, tuottavuutta ja tyytyväisyyttä sekä vähentävät poissaoloja ja vaihtuvuutta.” (Maria, Carlsson 2016: Ruuhkavuosien ratkomisopas)

Uskomme Knowitissa, että työn ja vapaa-ajan tulee olla tasapainossa ja tuemme perhe-elämää muun muassa kannustamalla molempia vanhempia pitämään perhevapaata.


Automaatio Knowit Agile

Laadunvarmistuksen ammattilainen aina asiakkaan tukena

Henri Grönblom on Knowitin Solutions-liiketoiminta-alueen lead-konsulttien esimies. Knowitin palvelukseen Grönblom siirtyi yrityskaupan myötä vuonna 2005.


Knowit Knowit työpaikkana

Hyytinen valitsi Knowitin

Eero Hyytinen valmistui tietotekniikan diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2010 ja löysi itsensä herkullisesta tilanteesta: hän sai työtarjouksen jokaisesta kolmesta hakemastaan paikasta. Hyytinen valitsi Knowitin.


Knowit Knowit työpaikkana

Oppipojasta osaajaksi Knowitilla

Otto Kuisma päätyi Knowitin konsultiksi hauskan sattuman ansiosta. Kuisman entinen esimies oli Knowitin asiakas. Palaverissa oli tullut puheeksi Knowitin rekrytointitarpeet ja entinen esimies suositteli Kuismaa tehtävään. Otto Kuisma aloitti työt Knowitin juniorikonsulttina elokuussa 2015.


Knowit Knowit työpaikkana

Rekrytoinnin ”speed dating” - Loistava uusi idea työntekijöiden haastattelemiseen!

Knowit osallistui Sarasen järjestämään WANTED!-rekrytointitapahtumaan tiistaina 8.3. Pääsin ”speed-deittailemaan” rekrykandeja 1,5 tunnin ajaksi, viisi minuuttia per haastateltava.