Taloushallinnon kehitys & automatisointi

Automaatio Digitaalinen liiketoiminta Ohjelmistorobotiikka / RPA
JANI TAIPALEENMÄKI
07.12.2016

Taloushallinnon eri osa-alueet ovat lähes kaikkien näkemysten mukaan lähitulevaisuudessa kohtaamassa historiallisen suuria muutoksia. Esimerkiksi ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation, RPA) on ulottumassa entistä laajemmin ja syvemmälle ulkoisen laskentatoimen (financial accounting) rutiineihin aivan kuten jo nyt terveydenhuollon tai vakuutustoiminnan manuaalisen datankäsittelyn prosesseihin.

Myös muu teknologinen kehitys näyttää marginalisoivan ihmisen osuutta transaktioiden käsittelyssä taloushallinnossa. Toisaalta Big Dataan liittyvä kehitys tulee muuttamaan sisäisen, johdon laskentatoimen alueen (management accounting) vastuita, osaamisvaatimuksia ja tehtäviä.

Organisaatioille onkin avautumassa uudenlaisia datakokonaisuuksia ohjauksen, päätöksenteon ja suunnittelun tueksi.

Laskentatoimen ydinosaamisten lisäksi voi syntyä paineita ymmärtää data science -tyyppisiä osaamisalueita, mm. heuristiikkaa, tilastotieteitä ja jopa ohjelmointia, jotta mielekkäitä laskenta- ja raportointimalleja voidaan rakentaa ja ylläpitää.

Jää nähtäväksi, mikä on tämän jälkeen talousohjauksen ja muun data- ja liiketoiminta-analytiikan, sekä business intelligence -toiminnon välinen suhde organisatorisesti eri toimialoilla. Kuluttajana voi pohtia vaikkapa vähittäiskaupan kanta-asiakasohjelmien personoituja kampanjoita ja hinnoitteluratkaisujasuhteessa perinteiseen kustannuslaskentaan perustuviin hinnoittelupäätöksiin. Muutos näkyy siis jo nyt.

Samalla kun laskenta- ja raportointityökalut kehittyvät ja parantuvat niin tehokkuudeltaan kuin käytettävyydeltäänkin, yksi kehityssuunta voi olla sekin, että jatkossa liiketoiminnan tuloksesta vastaava johtaja analysoi erilaisista data-aineistoista automaattisesti jalostettuja raportteja itsepalveluna.

Toisaalta kansainvälisten taloushallinnon ammattikuntaa edustavien organisaatioiden (AICPA, CIMA, CGMA) viimeaikaiset tutkimusraportit osoittavat, että laskenta-ammattilaiset voivat olla nyt hyvässä tilanteessa, jossa he voivat erilaista dataa yhdistäen ja analysoiden tarjota kokonaan uudenlaista näkemystä liiketoiminnan ohjauksen tueksi.

Vaikka mainittujen taloushallinnon kehityssuuntien osalta on valtavasti epävarmuutta, yhtä mieltä voidaan olla siitä, että digitalisaatio ja teknologinen kehitys ovat muokkaamassa koko taloushallinnon kenttää – ja samalla datasta on tulossa kaikilla toimialoilla kriittinen liiketoiminnan ydin.

Knowit Finland

Lue lisää