Perhemyönteinen Knowit – ruuhkavuosimyönteisyys lisää työhyvinvointia

Knowit Knowit työpaikkana Työelämä
LINDA RAUTANEN
12.12.2016

”Tutkimusten mukaan erilaiset perhemyönteiset käytännöt lisäävät työssä jaksamista, tuottavuutta ja tyytyväisyyttä sekä vähentävät poissaoloja ja vaihtuvuutta.” (Maria, Carlsson 2016: Ruuhkavuosien ratkomisopas)

Uskomme Knowitissa, että työn ja vapaa-ajan tulee olla tasapainossa ja tuemme perhe-elämää muun muassa kannustamalla molempia vanhempia pitämään perhevapaata. Knowitissa isät ja äidit saavat palkallista vapaata isyys- ja äitiysloman yhteydessä. Isyysvapaiden osalta Knowit tarjoaa palkallista vapaata kolme viikkoa, joka on kolme kertaa enemmän kuin työehtosopimuksen mukainen palkallinen vapaa. Haluammekin erityisesti kannustaa yrityksessämme työskenteleviä isiä hyödyntämään vanhempainvapaata lastensa kanssa.

Satunnaiset etätyöskentelymahdollisuudet helpottavat ruuhkavuosien aikana työn tekemistä esim. aamulla, illalla tai kun lapsi sairastuu. Vanhemmilla on alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa oikeus neljän päivän pituiseen palkalliseen poissaoloon lapsen hoitamiseksi. Käytössä on myös liukuva työaika jonka mukaan jokainen voi suunnitella työpäiväänsä ja järjestää mm. lasten hakemiset ja viemiset päiväkodista ja koulusta. Myös lyhennettyä työaikaa käyttää vuosittain usea perheellinen.

Joka vuosi kutsumme kesäjuhliin ja pikkujouluihin perhevapaalla olevat vanhemmat ja olemme heihin muutenkin yhteydessä poissaolon aikana.

Knowitin perhetilastoa:
* Knowitin työntekijöille on syntynyt vuosien 2015 - 2016 aikana 8 lasta.
* Perhevapaata piti 2016–2015 aikana 9 henkilöä.
* Esimiehistä 77 % ovat perheellisiä ja johtoryhmästä 75 %.

Haastattelin Senior Agile Developer Jarkko Vartiaista joka jää isänä perhevapaalle ensi vuodeksi.

* Mikä sai sinut tekemään päätöksen että jäät vuodeksi perhevapaalle lastesi kanssa? Kotiin päätin jäädä lasten kanssa siksi, ettei minulla ollut sydäntä pistää vielä yksivuotiasta tarhaan ja lisäksi tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua lapsiin kunnolla kun he ovat vielä pieniä, varhaislapsuus kestää kuitenkin vain pienen hetken ja sitä ei saa takaisin.

* Kuinka koet että työnantaja on suhtautunut perhevapaalle jäämiseesi? Knowit on suhtautunut lähtemiseeni ihan hienosti. Tietenkin työnantajaa on harmittanut että jään vapaalle, mutta päätöstäni ymmärretään eikä päätäni ole yritetty erityisemmin kääntää.

* Kuinka perheen ja työn yhteensovittaminen on onnistunut Knowitilla työskennellessä? Työn ja perhe-elämän sovittaminen ainakin tähän asti on onnistunut vaivattomasti, mutta haasteet tulevat olemaankin edessä kun tarharumba ja tarhan lomien yhteensovittaminen alkaa, mutta uskon ja toivon ettei tulevaisuudessakaan tule olemaan ongelmia.

Työn ja perheen sovittamiseen liittyvissä tutkimuksissa on löydetty niin kutsuttu rikastamisvaikutus (engl. work-family enrichment). Hyvinvointi työssä tuo positiivista virtaa kotiin ja hyvinvointi kotona auttaa jaksamaan myös työssä. (Galinsky, Ellen 2006: Dual-Centric. A New Concept of Work-lIfe For Executives. Families and Work Insititute)

Knowitin toimistolla vierailee myös aika ajoin lapsia ja viime kuussa henkilöstön lapsille järjestettiin oma KiDDo-designkoulu.

 

Knowit Finland

Lue lisää