Lisää perheystävällisiä työpäiviä

Knowit työpaikkana
MIRVA MUSTONEN-TARVO
01.02.2019

Olimme mukana Isähaasteen Next Level -tapahtumassa 31.1. jossa jaettiin valtakunnallisen haasteen aikana kertyneitä isäystävällisen työelämän kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Tapahtumassa julkaistiin myös TEKin tuoreet tutkimustulokset, joiden mukaan 30-39-vuotiaista naisista 28  ja miehistä 14 prosenttia kokevat edelleen, että perhevapaat vaikuttavat haitallisesti urakehitykseen. Tämän tiedon valossa paljon on vielä työpaikoilla tekemistä työelämän asenteiden muuttamiseksi.

Yhtenä Isähaasteen aloittajista, lähdimme viime vuonna mukaan Fambitionin organisoimaan kampanjaan, jonka tavoitteena on tehdä suomalaisesta työelämästä isäystävällisempää ja tasa-arvoisempaa. Tämä sopi hyvin Knowitin perhemyönteisen kulttuurin kehittämiseen, johon liittyen olimme jo aiemmin aloittaneet yhteistyön myös Mothers in Business (MiB) -yhdistyksen kanssa. Meillä isät juttelevat lapsiin liittyvistä asioista, kuten uusista taidoista, flunssakierteistä tai koulun aloituksesta, hakevat lapsia päivähoidosta ja jäävät kotiin hoitamaan sairasta lasta siinä missä äiditkin. Haaste on silti tuonut positiivista lisäpöhinää keskusteluihin työpaikallemme. Aihe on myös herättänyt keskustelua niin asiakastapaamisissa kuin vapaa-ajallakin ystävien ja perheen kesken.

Syksyn aikana osallistuimme Isähaasteen kick-offiin ja työpajaan sekä Työterveyslaitoksen Perheystävälliseksi työpaikaksi! -hankkeeseen, jossa kehitettiin samalla työpaikoille suunnatun digitaalisen koulutuspaketin sisältöä. Kysyimme myös omilta työntekijöitämme kuinka hyvin he tuntevat Knowitin työn, perheen ja muun elämän yhdistämiseen liittyvät käytäntömme, ja kuinka tärkeänä he niitä pitävät. Näistä asioista kerrotaan usein uuden työntekijän perehdytyksessä, mutta myöhemmin työsuhteen aikanakin pitäisi muistaa tuoda vaihtoehtoja esille. Avainasemassa on esimiesten ja HR:n taito kuunnella ja reagoida eri tilanteisiin, puhumattakaan kollegojen tarjoamasta vertaistuesta.

Kyselymme perusteella tärkeimpinä perheystävällisinä käytäntöinä Knowitissa koetaan: 

  1. joustava työaika, erityisesti aamuisin ja loppupäivästä
  2. tarvittaessa etäpäivät ja siihen soveltuvat työvälineet
  3. työpaikan kulttuuri: kalenterit joustavat, perhe-asioista voi jutella avoimesti,…
  4. neljän päivän palkallinen sairaan lapsen hoitovapaa
  5. kolmen viikon palkallinen isyysvapaa

Omilta työntekijöiltämme saimme myös hyviä ideoita ja tärkeää palautetta niistä olemassa olevista käytännöistämme, joista emme olleet kertoneet tarpeeksi hyvin. Isähaasteen Next level -tapahtumasta saimme mukaan vielä "111 vinkkiä työpaikoille" - oppaan, jonka avulla voi lisätä työn ja muun elämän tasapainoa. Tästä on hyvä jatkaa.

Työpaikat voivat isä- ja perheystävällisiä käytäntöjään lisäämällä ja kehittämällä tukea vanhempien tasa-arvoista osallistumista perhe-elämään. Se tuo vastavuoroisesti rikkautta myös työpaikalle. Knowitilla Senior Quality Consultant -roolissa työskentelevää Jussi Rautiota lainaten:

Työn ja perhe-elämän saumaton yhteistyö on kaikkien etu. Keskittymiskyky ja motivaatio lisääntyvät, organisointikyky kasvaa ja stressinsietokyky nousee omalle tasolleen. Lasten kanssa vietetty aika on arvokasta ja tämän ymmärtävä työyhteisö on vahvoilla. Lasten syntymään ja kasvuun liittyvät asiat eivät aina ole ongelmattomia ja varsinkin haasteiden edessä on tärkeää olla ihmisten tukena.

Knowitissa haluamme olla perheystävällinen työpaikka sekä isille että äideille. Sama tavalla kuin haluamme tukea työntekijöitämme muissa elämän muutostilanteissa. Työuran aikana jokaiselle voi tulla vastaan opintojen suorittamiseen, omaan jaksamiseen, ulkomaille muuttamiseen tai esimerkiksi läheisen hoivaamiseen liittyviä tilanteita, jotka vaikuttavat myös työpaikalla. Usein tarvittava tuki voi löytyä ihan pienilläkin asioilla.

 

Kari Kakkosen vuoden sapattivapaa Lapissa

Knowit työpaikkana

Avoimet työpaikat

 

Knowit Finland

Lue lisää