Hyytinen valitsi Knowitin

Knowit Knowit työpaikkana
KNOWIT
20.05.2016

Eero Hyytinen valmistui tietotekniikan diplomi-insinööriksi Aalto-yliopistosta vuonna 2010 ja löysi itsensä herkullisesta tilanteesta: hän sai työtarjouksen jokaisesta kolmesta hakemastaan paikasta. Hyytinen valitsi Knowitin.

eeroweknowit

Knowit vaikutti ja on osoittautunutkin työpaikaksi, jossa on tilaa kasvaa ja kehittää omaa osaamistaan. Reilussa viidessä vuodessa Hyytinen on edennyt testauskonsultista johtavaksi konsultiksi ja työskentelee nyt myös palveluiden kehittämisen sekä myynnin parissa.

Ennen Knowitia Hyytinen työskenteli ensin kaksi kesää Suomen Erillisverkoissa, jossa hän valvoi ja ylläpiti Suomen viranomaisverkkoa. Seuraava työpaikka oli turvallisuustietoliikenne teknologiaa kehittävän Airbusin kehitysorganisaation laadunvarmistuksessa. ”Airbusilla vastasin R&D organisaation suorituskykytestausalueesta sekä eniten käytetystä työvälineestä, mutta halusin oppia lisää, ja saada kokemusta eri organisaatioiden toiminnasta. Knowitissa vakuutuin jo työhaastatteluissa tapaamistani henkilöistä sekä oman uran kehittämismahdollisuuksista”, muistelee Hyytinen.

Kokemusta pulpetin molemmilta puolilta

Knowitissa Hyytisen ensimmäiset työt olivat laadunvarmistus- ja suorituskykytestausprojekteja. ”Projektitöiden lisäksi minulle tarjottiin kehittämiseen liittyviä työtehtäviä. Vedin koulutuksia ja kehitin Knowitin palvelutarjontaa. Knowit on Suomen suurin laadunvarmistuksen kouluttaja ja koulutamme muidenkin koulutustarjoajien kursseja.”

Hyytinen on itsekin osallistunut moniin Knowitin tarjoamiin koulutuksiin, kuten esimerkiksi sertifiointi- ja projektinhallintakursseille ja myyntikoulutuksiin. Hyytinen on saanut oman osansa myös Knowit Groupin kansainvälisyydestä. ”Olen ollut mukana ulkomailla kouluttamassa ja auttamassa ulkomaisia asiakkaita ongelmatilanteissa sekä käynnistämässä hankkeita. Erilaiset asiakas- ja myyntivastuut vievät osaamistani eteenpäin ja taitojani korkeammalle ja kypsemmälle tasolle. Kun mietin vaikka vain vuoden takaista aikaa, näen kehittymiseni edelleen selkeästi. Paitsi kehittyminen myös koko ajan kasvavat vaatimukset ja muuttuva toimintaympäristö innostavat ja motivoivat minua. Aina oppii tehokkaammin, kun joutuu pois omalta mukavuusalueeltaan.”

Vuoden 2015 työntekijä

Knowitilla Eero Hyytinen on saanut hoidettavakseen vastuullisia ja haastavia työtehtäviä. Vastapainoksi Knowit tukee työntekijöitä oman osaamisen kehittämisessä. ”Kehitys- ja etenemismahdollisuudet ja organisaation tuki ovat tärkeitä varsinkin tällaisessa työssä, jossa toimitaan paljon asiakkaiden luona. Aina voi kysyä ja toiset asiantuntijat auttavat. Avoin keskusteluyhteys on olennainen asia, sillä kaikilla asiakkaiden tiloissa työskentelevillä konsulteilla ei ole vakituista yhteisöä ympärillään”, sanoo Hyytinen.

Johtavan konsultin työnkuva on eläväinen. Työympäristöt, asiakasorganisaatiot ja ihmiset vaihtuvat usein ja kaikkien kanssa on tultava toimeen. Knowitin vuoden 2015 työntekijäksi äänestetty Hyytinen on nykyään mukana myös rekrytoinnissa. ”Tietty osaamistaso on toki edellytys tehtävästä riippuen, mutta motivaatio, asenne ja persoona ovat kuitenkin avainasemassa. Etsimme aktiivisia ja asioista kiinnostuneita ihmisiä, jotka haluavat oppia uutta ja toimia ihmisten kanssa. Knowit tukee yhdessä tekemistä myös työtehtävien ulkopuolella.”

Knowit Finland

Lue lisää