8 myyttiä konsultin työstä – asiantuntijamme vastaavat

Knowit työpaikkana
KNOWIT
17.06.2020

Hyppäsin syksyllä 2019 asiakkaan puolelta Knowitille ensi kertaa konsultin rooliin. Alkuinnostusta hieman laimensi, kun kuulin väittämän, että konsultiksi joudutaan yleensä jonkin epäonnisen työkäänteen seurauksena. Pyh pah sanon minä! Uravalinta tämä on siinä missä mikä tahansa muukin!”
–Anu, Automation Developer

Konsultin työAnun lailla suuri osa Knowitin työntekijöistä toimii laadunvarmistuksen ja automaatio- tai ohjelmistokehityksen konsultteina osana asiakkaidemme projektitiimejä. Törmäämme välillä oletuksiin siitä, millaista konsultin työn luullaan olevan. Koska jotkut olettamista tuntuivat herättävän negatiivisia tai hämmentäviä tuntemuksia, päätimme asiantuntijoidemme voimin lähteä avaamaan näitä myyttejä tarkemmin.

Paljon riippuu asiakasprojektista. Jos kyseessä on pitkä projekti asiakkaan tiloissa, ei konsultin työ eroa "tavallisesta" työstä juurikaan. Konsulttityössä menestyminen riippuu paljon myös ihmisestä itsestään. Konsultilta tulee löytyä aloitekykyä, sillä usein konsultti palkataan asiantuntijaksi, jolta odotetaan näkemystä ja mielipiteitä. Hyvät sosiaaliset taidot ovat myös tärkeitä, koska joutuu työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa. 

Alla neljä konsulttiamme (Anu/testiautomaatiokehitys, Juha/testiautomaatiokehitys, Minna Mari/ohjelmistorobotiikka, Teijo/laadunvarmistus & ketterä kehitys) jakavat näkemyksiä ja oivalluksia omasta arjestaan konsulttina, sen haasteista ja mahdollisuuksista.

 

Myytti 1: Konsultin työ on poukkoilua paikasta toiseen

Tämä riippuu paljolti omasta toimenkuvasta ja siitä millaisia projekteja asiakkaalle tehdään. Ohjelmistorobotiikkatiimimme projektit ovat yleensä hieman lyhyempiä ja niitä saatetaan tehdä useampia yhtä aikaa, mutta iso osa työstä tehdään saman tiimin kanssa. Laadunvarmistuksen ja testiautomaation parissa työskennellyt Juha taas kertoo, että reilun 9 vuoden aikana ei ole ollut kuin yksi lyhyempi pesti (4 kk), muuten projektit ovat olleet kestoltaan n. 3 vuotta kukin.

Lähtökohtaisesti asiakkaat kyllä haluavat löytää hyviä tyyppejä ja pitävät heistä sitten vuosiakin kiinni. Pitkissäkin toimeksiannoissa toisaalta voi tiimin sisällä päästä kyllä hyppimään eri tehtävien välillä, sillä työtä on paljon ja montaa asiaa on samanaikaisesti edistettävä.  

 

Myytti 2: Konsultin pitää opetella jotain uutta joka päivä

Konsulttityössä uuden opettelemiseen tulisi suhtautua avoimin, positiivisin mielin, sen ei pitäisi tuntua epämieluisalta pakolta. Ei ole myöskään haitaksi, jos sattuu itse olemaan sitä tyyppiä, joka toistuvasti pyrkii kohti tuntematonta ja opettelemaan jotain sellaista, mikä ei ole (vielä) omaa ydinosaamista.

Uutta opeteltavaa tulee eniten vastaan silloin, kun saa uusia tehtäviä tai vaihtaa asiakasta. Etenkin pidemmissä toimeksiannoissa on usein enemmän opittavaa liiketoiminnasta kuin uusista teknologioista. Tosin, monesti konsultin oletetaan olevan teknisen kehityksen aallon harjalla ja pystyvän antamaan näkemystä teknisiin valintoihin ja ratkaisuihin.

Minulle yksi onnellisen elämän peruspilareista on se, että saa oppia jotain uutta säännöllisesti. Konsulttifirmalle työskennellessä työnantaja pitää huolen siitä, että konsulteilla on viimeisin tieto ja paras osaaminen.”
–Minna Mari

 

Myytti 3: Konsulttina pitää joustaa koko ajan

”Konsulttina on valmis joustamaan, jos asiakkaan puolella ollaan valmiita samaan.”
-Juha

Eikös tämä koske (työ)elämää muutenkin nykyään? Kyllä konsultin tulee joustaa, mutta ei sentään joka käänteessä. On tilanteita, joissa joustaminen voi olla välttämätöntä, mutta lähtökohtaisesti konsulttimme noudattavat täysin tavanomaisia työskentelyaikatauluja. Vastavuoroisuutta korostettiin, ja mikäli asiakas ei ole valmis joustamaan, ei se herätä luottamusta tai motivaatiota itsekään venymiseen. 

”Ainakin omalta osaltani on pidetty hyvin huolta, ettei tehdä liikaa työtä ja työ sijoittuu ajallisesti järkevästi. En ole omasta mielestäni joutunut joustamaan oikeastaan mistään, mikäli joustamisella tarkoitetaan sitä, että konsultilta vaaditaan jotain mitä hän ei halua tai ole valmis antamaan ja siinä tapauksessa jousto tapahtuu konsultin motivaation kustannuksella.” – Anu

 

Myytti 4: Konsultit ovat pelkkiä pelinappuloita

”Konsulttiyritys myy konsulttejaan tietysti aina business case edellä, ja yrittää tunnistaa sopivimmat osaajat kullekin asiakkaille. Ehkä se jonkun saa tuntemaan itsensä pelinappulaksi, mutta itse otan sen kohteliaisuutena ja hienona asiana, että minun osaamistani ja kokemustani osataan käyttää hyödyksi. Ja aina minulta on ainakin kysytty ennen asiakkaalle myyntiä, että onko tämä ok, kiinnostaako?”
- Minna Mari

Tämä on siis näkökulmakysymys. Konsultti voi kenties kokea tällaista silloin, kun kuulutaan osaksi jotain isoa henkilömassaa ja helposti mieltää itsensä vain riviksi merkkejä excel-taulukon kulmassa.

”Asennoituminen omaan ammattitaitoonsa ja tekemiseensä on tärkeää - ei pidä antaa tämmöisen tuntemuksen tulla ihon alle.”
-Teijo

 

Myytti 5: Konsultin työ on alituista tulipalojen sammuttelua

”Jos olet tulipalonsammuttajakonsultti, niin silloin joo. Muuten ei oikeastaan.”
-
Minna Mari

Siispä, tulipalojen sammutteluun on olemassa erikseen konsultteja. Lähtökohtaisesti on kuitenkin niin, että konsultointityössä vaaditaan pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista tekemistä, jolloin pelkkien tulipalojen sammuttelu veisi pohjan hyvältä lopputulokselta. Tulipalojen sammuttelua ei ehkä 100% voi välttää, mutta hyvä konsultti ehkäisee niistä valtaosan ennen syttymistä.

 

Myytti 6: Asiakas ei arvosta konsultteja samalla tavalla kuin omia työntekijöitään

Asiakkaalle konsultti on erikoisosaaja 2.0, jonka ajatuksiin ja tekemisiin nojaudutaan. Mikäli konsulttina kokee asian toisin, niin silloin syy ei ole välttämättä konsultissa itsessään vaan ihan henkilökemiatasolla. Näitä tilanteita sattuu jokaiselle konsultille uran aikana.

On totta, että palkitseminen tapahtuu monesti omalle henkilöstölle eri tavalla ja konsultit saatetaan jättää kutsumatta vaikkapa virkistystapahtumiin. Toisaalta, konsultin mielipidettä kysytään useammin kuin omien työntekijöiden, kun omien työntekijöiden mielipide ei riitä ja halutaan talon ulkopuolista asiantuntijanäkemystä.

Fakta on se, että konsultista ja hänen työpanoksestaan maksetaan. Konsultti on ehkä omaa työntekijää joustavampi tapa hankkia huippuosaamista käyttöön tarvittavaksi ajaksi – ei tarvitse huolehtia pitkästä, haastavasta rekrytointiprosessista ja osaamista voidaan ostaa vain siihen saakka, kun sitä tarvitaan.

.

Myytti 7: Konsulttina olo on yksinäistä hommaa

”Itse koen että tämä on juuri päinvastoin: itse tunnen olevani osa useampaakin työyhteisöä.”
-
Minna Mari

Konsulttina tulee itse osata hakea vertaistukea ja seuraa muista, myös virtuaalisesti. Toisinaan konsultti voi työskennellä yksin asiakkaalla eikä ole suorassa kontaktissa muiden työkavereiden kanssa. Tästä ei pidä konsultin tehdä itselleen ylitsepääsemätöntä estettä vaan hakea eri tapoja olla yhteydessä muihin. Tapojahan yhteydenpitoon on monia: pikaviestimet, sähköpostit, after workit, kiltatoiminta – you name it!

Silläkin on merkitystä, miten oma työnantaja suhtautuu asiaan. Knowitilla järjestetään kaikille konsulteille yhteisiä tapahtumia, mm. kilta-toimintaa, jossa pääsee tapamaan oman firman työkavereita, jakamaan ongelmia, kokemuksia ja oppeja.

Yksinäisyyttä isompana riskinä asiantuntijamme tuntuivat pitävän kuulumattomuuden tunnetta, sillä yritysidentiteetti jää helposti heppoiseksi, koska et ole oman yrityksesi ihmisten kanssa tiiviisti tekemisissä. Tässä riittää siis konsultointiyrityksillä tekemistä keskustelun ja kulttuurin vahvistamisessa!

 

Myytti 8: Konsultti on myyjä

”Konsultti ei ole ainoastaan ongelmanratkoja. Toisinaan konsultti voi myös tunnistaa lisämyynnin mahdollisuuksia eli nähdä työssään asiakkaalla asioita, joissa lisäapu ulkopuolelta voisi olla tarpeen. Konsultti on puhtaasti myyjä siinä mielessä, että hän myy seuraavan päivänsä joka päivä tekemällä hyvää jälkeä asiakkaalla.”
- Teijo

 

Toivottavasti asiantuntijamme auttoivat vastaamaan kysymysmerkkeihin ja kirkastamaan roolin kokonaiskuvaa! Konsultin ura ei ehkä sovi kaikille, mutta suosittelemme rohkeasti kokeilemaan! Mikäli olet kiinnostunut konsultin roolista, etsimme jatkuvasti porukkaamme uusia asiantuntijoita ohjelmistokehityksen, laadunvarmistuksen, testiautomaatiokehityksen, ohjelmistorobotiikan sekä ketterien muutosmatkojen asiakasprojekteihimme! Aiempi kokemus konsultin roolista ei ole kynnyskysymys. 😊

 

***

Takaamme kaikille konsulteillemme monipuoliset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja kouluttautumiseen sekä koko Knowit-verkoston tuen. Olemme ISTQB:n platinakumppani ja johtava kouluttaja mm. ketterän kehityksen, testauksen, automaation ja DevOpsin alueella.

Juha Hämäläinen, Teijo Kelander, Minna Mari Leivo, Anu Lindell, & Nora Alavuo

 

Knowit Finland

Lue lisää