Insight

Tämä on Knowit Insight blogi.

Insight

Digitaalinen transformaatio Liiketoimintamuotoilu Muutosjohtaminen

Strateginen muotoilu muutosjohtamisen ja digitalisaation tukena

Digitalisaatio tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia ihmiskeskeisen yhteiskunnan rakentamiseen asiakaslähtöisten ja saavutettavien palveluiden avulla. Palveluiden toteuttamisessa organisaatioilta vaaditaan uudenlaista osaamista. Toteutuskyvykkyyden lisäksi tarvitaan laajempaa ymmärrystä digitalisaation vaikutuksista palvelutuotantoon. Tarvitaan muutosjohtamista ja kykyä ymmärtää yksilölliset, yhteisölliset ja kulttuuriset tarpeet jatkuvan tehostamisen ohella.


Liiketoiminta Toiminnallinen tehokkuus

Mitä on käyttöpääoma ja miten se vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen?

Käyttöpääoma kuvaa päivittäiseen toimintaan sitoutuvanpääomanmäärää. Se on arvo, jokamittaayhtiönvarallisuutta ja kyvykkyyttä suoriutua lyhytaikaisista vastuista sekä rahoittaa toimintaa. Yksinkertaistetustikäyttöpääoma on se määrärahaakassassa, jota tarvitaanpyörittämäänyrityksenpäivittäistätoimintaa. Yritykset, jotka sitovat vähemmän käyttöpääomaa ovat kannattavampia. Tämän vuoksi käyttöpääoman optimoiminen on yrityksen kilpailukyvyn kannalta tärkeää. 


Liiketoiminta Toiminnallinen tehokkuus

Miten lasketaan varaston kierto ja riitto?

Internet on pullollaan varaston kierron ja riiton määrityksiä, mutta monesti niitä on hankala tulkita. Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme varaston kierron ja riiton mittareita mahdollisimman yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi.


Vastuullisuus Liiketoiminta Toiminnallinen tehokkuus

Arvoketjun hiilijalanjäljen pienentäminen

Etenkin teollisuuden alan yritysten arvoketjuissa piilee runsaasti hyödyntämätöntä potentiaalia pienentää toiminnan hiilijalanjälkeä. 


Liiketoiminta Asiakasymmärrys Kaupallinen menestyminen

Arvoperusteinen hinnoittelu - mistä lähteä liikkeelle?

Monen menestyneen yrityksen taustalla on tänä päivänä asiakasymmärrys. Yritykset, jotka panostavat ajantasaiseen ymmärrykseen asiakkaidensa tarpeista ja kehittävät tarjoamaansa ja prosessejaan sen mukaisesti, varmistavat kestävän kannattavuuden edellytykset myös tulevaisuudessa. Asiakkaiden tunteminen ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen tarjoaa myös hyvät edellytykset hinnoitella tuotteen tai palvelun hinta mahdollisimman lähelle sitä, mitä asiakas on siitä valmis maksamaan.